Goda 10 (Male) Minister, fl. 970x975
m/l x

Notes: Cf. Goda 9; Gota 1.

Factoids by Source

S813 (2)